Cover masáže

Cover (zakrytá) masáž z naší dílny se řadí do třídy tlakových masáží ovlivňujících celkový bazální metabolismus. Jedná se o odnož terapie oťapkáním Masérny Na Dlani doplněnou technikami  odrážejícími naše znalosti anatomie, fyziologie, akutpesury, sáňhyové filozofie a cvičení taoistického tai chi vnitřní umění pro zdraví. Tato technika se neustále zdokonaluje prohlubováním vi-gňány - uplatňování gňány - teoretických poznatků v praxi. 

Je originální počáteční diagnosticko-terapeutická technika ošetřující celé tělo u všech masáží z naší dílny. Navozuje pocit bezpečí a důvěry, od nichž je měrou odevzdání se masírování odvislý celkový účinek masáže. Provádí se na zakrytém těle, spolu s aplikací suchých teplých zábalů. Pro extremně stydlivé a obavající se doteků pokožky je možné ji provést i přes oblečení. Máme ji v našem repertoáru i jako samostatnou šedesátiminutovou proceduru harmonizující celý organismus.

Působí příznivě při celkovém fyzickém a psychickém vyčerpání, uvolňuje napětí současně ve svalech a kloubech, lymfatickém i nervovém systému. Vyrovnává disbalance mezi levou-pravou, horní-dolní polovinou těla. Součástí této masáže je ošetření reflexních zon plosek nohou a rukou.

Umožňuje pracovat masérovi i masírovanému v hlubší rovině prožitku. Tělo a mysl se uvádí do velepříjemného relaxovaného stavu (známého též jako hladina alfa) mezi bděním a spánkem.

Přináší odstup od každodenních starostí, pocit harmonie, obnovení *tai-chi životní energie.

Zbavuje napětí, přináší vnitřní klid a mír.

 

Těšíme se na obednávku termínu vaší masáže.


* poznámka: Tai-chi cestu životní energie nazývanou též Prakrti, Rei-ki, vnitřní světlo apod. dle autorizovaných védských zdrojů, vědy o Stvoření, řídí Tri guny, tři kvality hmotné přírody tím, že od své podstaty k sobě stahují a shlukují hmotné prvky éter, vzduch, oheň, voda, zem do Tri dosh - tří subtancí, z nichž je vystavěna jak hmota hrubá, tak sutilní jemná hmota falešného ega, mysli a materiální inteligence.

  • (.ohně a vody řízením prvků organizováním aPita doshu vytváří rajas kvalita vášně též zkráceně 1. Rajo guna
  • 2. Satva guna kvalita dobra vytváří Váta doshu organizováním prvků vzduchu a éteru
  • 3. Tamo guna nevědomost též zkráceně tamas ( temnota ) vytváří kapha doshu organizováním prvků země a vody.

S tím, že:

  • Ad1. Vášeň rajas - princip tvoření řídí vládnoucí božstvo Pán Brahmá.
  • Ad2. Tamas nevědomost - princip ničení řídí vládnoucí božstvo Pán Šíva.
  • Ad3. Satvas dobro - princip udržování řídí vládnoucí božstvo, plně nezávislá na dvou prvních Nejvyšší Osobnost Božství, Šrí Krišna v expanzi své původní kširodakašayi expanze jako Pán Višnu. Je přestupkem považovat tak vysoce postavené polobohy jako jsou Brahmá a Šíva za rovnocenné nebo nezávislé na Šrí Višnuovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který není nijak dotčen působením principů hmotné přírody, protože je jejich Stvořitelem, který projevuje tři základní energie:
  • a) Máya - vnější energie hmotné přírody 
  • b) Jiva - živá bytost, nitya kršnera dása - věčná Boží služebnice, nazývaná též jako okrajová energie Nejvyššího, řadící se do skupiny vnitřní energie Nejvyššího Pána, ale protože je projevená v máyi - vnější energii hmotné přírody, nazývá se okrajová.
  • c) Bhagaván - vnitřní energie Nejvyššího, zdroje z něhož vše vychází a je organizováno prostřednictvím Jeho nesčetných energií. - poznáním absolutního, věčnosti, blaženosti a spokojenosti uvnitř sebe ), v jehož středu je umístěna Góloka Vrindávana, věčné sídlo Nejvyšší Osobnosti Božství, Šrí Krišna, Svrchovaný pán, z něhož vše emanuje.  )sac cid ananda vigrahaHmotné vesmíry jsou umístěny a vznikají v oceánu příčin na okraji duchovního světa tzv. vaikuntského planetárního systému (vai-prostý kuntha-utrpení, charakterizovaného

Souhrně máya, neboli iluzorní energie hmotné přírody, zahalující živé bytosti ( takto máyou dokonale uvězněné v máyi ) její duchovní podstatu. Dle tohoto zdroje mít dokonalé poznání znamená postihnout svým studiem prakrti - energie hmotné přírody nejen principy fenomenálního hmotného světa a jeho individuální skryté duchovní podstaty, ( oživující pouze jedno právě se rodících tělo coby výsledek karmy-principu akce a reakce za činnosti s touhou po jejich plodech z předešlého života, takto živá bytost putuje život za životem z jedné životní formy do další jedné z 8 400 000 druhů ), nýbrž i studiem bhagavána - zdroje všech těchto energií a jejich vzájemných interakcí. Zdroj: sáňkhyová filozofie Učení Šrí Kapily syna Dévahúti

 

1991-2018 © Jan Samiec / Mariánské náměstí 5, 709 00 Ostrava Mariánské hory / telefon: +420 608 771 081 / IČ:65476816 Provozní doba masérny: po-pá 7-19 hodin ( dle telefonických objednávek po-ne 7-20 hodin.)

Nezvedáme-li telefon, ozveme se obratem. Práci nám usnadníte, když nebudete posílat sms, máme vypnuté vyzvánění. Těšíme se mít volné ruce, abychom se vám mohli ozvat. Děkujeme za pochopení